Sài Gòn trong tôi (chùm thơ haiku của Vũ Tam Huề)

Nữ sinh Sài Gòn xưa

1

Sài Gòn và tôi

nửa đời tha hương

đất lành chim đậu

 

2

Sài Gòn ngày về

người mong tìm lại

mảnh vỡ hồn quê

 

3

Sài Gòn phiêu bồng

thoáng Mưa hồng

chiều Hạ trắng

 

4

Sài Gòn nắng

mắt em chợt tím

màu hoa bằng lăng

 

5

Sài Gòn kim tiền

đại gia

kiều nữ

 

6

Sài Gòn bè bạn

những bàn tay ấm

 chiều hoàng hôn

.

 

.


Phamngochien.com - 09:11 - 09/03/2013 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận