Qua Tân Phú (Lê Thanh Hùng - Bình Thuận)

 

Góc nắng

Mờ cong chiều Tân Phú

Hoàng hôn

Buông

Dốc cát dặm dài

Còn nguyên sắc

Ngày xuân

Quyến rũ

Em sẽ sàng

Trong nỗi giêng hai

.


Phamngochien.com - 14:54 - 26/02/2017 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận