Phiên chợ chiều trong mùa Covid-19 (Lê Thanh Hùng - Bình Thuận)

 

Em sấp ngữa, chân nam chân bắc

Buổi khó khăn virus corona

Chuyện áo cơm, bù dầu tối mặt

Có còn đâu dáng vẻ điệu đà

                  *

Mua bán cũng đang mùa ế ẩm

Phiên chợ chiều thưa vắng người đi

Xa lắm tiếng rao mời nồng ấm

Sống giản đơn, cố gắng thích nghi

                  *

Nỗi lo mới chồng lên lớp cũ

Buổi chợ chiều hiu quạnh nhớ mong

Em ngồi đó, nửa đời sương phụ

Sóng gió đời, đổ vọng hư không

                  *

Nghiêng nghiêng chiều chờn vờn tất bật

Khó khăn gì rồi cũng lần qua

Những cơ hội tường chừng vuột mất

Chợt bừng lên, theo dự phóng xa

                  *

Bươn bã nắng hoàng hôn chậm bước

Vẫn còn nguyên mắt biếc mượt mà

Dẫu biết có tháng năm xuôi ngược

Hãy yên lòng, ta sẽ vượt qua


Phamngochien.com - 11:00 - 04/09/2021 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận