Nợ đời một khúc tình xa (Liên  Phương - Tiền Giang)


Trần gian

Ta nợ mỗi ngày
Nợ năm
Nợ tháng
Hình hài mẹ cho
Nợ quê
Nợ những chuyến đò
Nợ đồi non biếc
Thác mơ
Sông dài
 
Nợ mùa xuân 
Chim én én bay
Nợ đồng ruộng mật
Luống cày nông sâu
Mồ hôi thấm mẵn dãi dầu
Nợ chùm trái ngọt
Bãi dâu xanh mầm
 
Nợ Thầy
Chữ nghĩa bao năm
Nợ đêm trăng sáng
Chiếu nằm rạ rơm
Êm êm tiếng gió ru hồn
Chiếc cầu tre nhỏ
Đầu thôn gọi ngày
 
Thời gian 
Cứ thế vần xoay
Cuộc đời 
Sẽ cạn cho dày yêu thương
Người đi
Còn nợ quê hương
Người về 
Còn nợ nẻo đường ta qua
 
Nợ đời
Một khúc tình xa
Nợ câu lục bát
Mái nhà ngày xưa ...
 
Liên  Phương (Tiền Giang)
 

Phamngochien.com - 17:46 - 23/11/2020 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận