Những tác phẩm của Phạm Ngọc Hiền đăng báo, in sách năm 2018

A. Những bài đăng báo:

 1. Sự ảnh hưởng của văn học Xô viết đến tiểu thuyết cách mạng Việt Nam 1945 – 1975, T/c Nghiên cứu châu Âu, số 1/2017
 2. Xuân tha phương, Văn nghệ Phú Yên, xuân Mậu Tuất, số 02/2018
 3. Nghệ thuật ngôn từ trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng, báo Giáo dục và thời đại, số 31/3/2018
 4. Bức thông điệp tình yêu trong bài Đây thôn Vỹ Dạ của Hàn Mặc Tử, T/c Lang Bian, số 4/2018
 5. Mấy ý kiến về chương trình lý luận văn học ở đại học và phổ thông, báo Văn nghệ TW, số 14/7/2018
 6. Vụ nâng điểm ở Hà Giang: nhìn từ nguyên nhân khách quan, Báo Lao động Đồng Nai, số 23/7/2018
 7. Quá nặng, quá rộng và quá khó, báo Tuổi trẻ, số 24/7/2018
 8. Thủ pháp “lạ hóa” trong bài “Đàn ghi ta của Lorca” của Thanh Thảo, T/c Nghiên cứu văn học, số 7/2018
 9. Chất thơ trong “Nghe nắng qua thềm”, Văn nghệ Phú Yên, số 9/2018
 10. Ký hiệu học và Cấu trúc luận trong lý luận văn chương phương Tây thế kỷ XX, T/c Nghiên cứu châu Âu, số 9/2017
 11. Sự ám ảnh về cái chết trong cuộc đời và sáng tác của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ, T/c Non nước, số 9/2018
 12. Mấy ý kiến về chương trình lý luận văn học ở đại học và phổ thông (theo dự thảo sách giáo khoa mới), sách Kỷ yếu hội thảo khoa học Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên các môn khoa học xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh, NXB Đại học quốc gia Hồ Chí Minh, 2018
 13. Mục tiêu của việc dạy học Ngữ văn trong thời đại mới, sách Văn học từ những góc nhìn, Nhiều tác giả, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2018

B. Sách được xuất bản

Sách in mới

1. Đời thực và mơ (tập truyện và ký), NXB Tổng hợp TP.HCM, 2018
2. Tiếp cận tác phẩm văn chương từ góc độ Thi pháp học, NXB Tổng hợp TP.HCM, 2018

Sách tái bản

3. Tiểu thuyết Việt Nam 1945 – 1975, NXB Tổng hợp TP.HCM, 2018
4. Thi pháp học, NXB Tổng hợp TP.HCM, 2018

 

 


Phamngochien.com - 04:21 - 10/02/2019 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận