Những bài của Phạm Ngọc Hiền đăng báo năm 2017

1. Chợ quê ngày tết – T/c Văn nghệ Phú Yên, số xuân Đinh Dậu (1/2017)

2. Mấy đặc điểm của văn xuôi Việt Nam sau 1975 – T/c Thông tin khoa học, giáo dục (trường Đại học Bạc Liêu), số 23 (1/2017), xuân Đinh Dậu.

3. Tết Đinh Dậu, đọc “Con gà trống” của Nguyễn Quang Sáng – báo Lao động Đồng Nai, số xuân Đinh Dậu 2017.

4. “Sự ảnh hưởng của văn học Xô viết đến tiểu thuyết cách mạng Việt Nam 1945 – 1975”, T/c Nghiên cứu châu Âu, số 1/2017

5. Điểm nhìn và giọng điệu trong truyện ngắn “Vợ nhặt” của Kim Lân – T/c Văn học và tuổi trẻ, số 3 / 2017

6. Nghệ thuật ngôn từ trong truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê – T/c Langbian, số 163 (4 / 2017)

7. Hình tượng lửa trong văn học nghệ thuật – T/c Đại học Sài Gòn, số 25 (2/2017)

8. Thủ pháp “lạ hóa” trong “Tóc mưa” – báo Bình Định, số 1/6/2017

9. Những “giấc mơ tỉnh” của Huỳnh Duy Hiếu – báo Phú Yên, số 6/7/2017

10. Chuyện lớp tôi – T/c Văn nghệ Phú Yên, số 9/2017

11. Những “giấc mơ tỉnh” của Huỳnh Duy Hiếu – T/c Văn nghệ Phú Yên, số 9/2017

12. “Ký hiệu học và Cấu trúc luận trong lý luận văn chương phương Tây thế kỷ XX”, T/c Nghiên cứu châu Âu, số 9/2017

13. Chuyện lớp tôi – Kỷ yếu trường THPT Lê Hồng Phong: 40 năm (1977 – 2017) xây dựng và phát triển.

14. Nghe thầy đọc thơ cổ điển - Kỷ yếu trường THPT Lê Hồng Phong: 40 năm (1977 – 2017) xây dựng và phát triển.

 


Phamngochien.com - 09:06 - 31/12/2017 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận