Nhớ tết (Tịnh Bình - Tây Ninh)


Treo lên ngày mới lời chim
Tiếng xuân thánh thót bên thềm nắng mai
Thì thầm hoa cỏ giêng hai
Vài ba cánh én lượn bay cuối trời
*
Bần thần nhặt cánh mai rơi
Bâng khuâng nhớ tết chưa vơi rộn ràng
Chút mây chút gió tình tang
Men theo cánh bướm giữa đàng tầm xuân
*
Không em má đỏ bồ quân
Không dưng trang giấy đỏ bừng ý thơ
Chân đi lạc phía trời mơ
Xuân xanh trải đến vô bờ nguyên xanh...

TỊNH BÌNH


Phamngochien.com - 12:44 - 05/02/2021 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận