Nhớ Bút Tre (Liên Phương - Tiền Giang)


Nhớ ngài
Yêu quí Bút Tre
Thơ ông vui vẻ
Câu vè có gai
Thời làm Ty trưởng miệt mài
Vè ông ai cũng hiểu ngay nhớ liền
 
Có người buồn bã triền miên
Lấy vè ông đọc
Ngồi thiền
Từ tâm
Êm êm
Khúc khích
Lầm bầm
Từ bà lão
Đến trai tân
Cụ nòn (non)
 
Ngày xưa
Tui nhớ ông còn
Đi đâu cũng viết
Cũng gom cho đầy
Câu vè ông đựng hòm cây
Đời ông thanh bạch
Lất lầy để sông (sống)
Về nhà
Bổng lộc không không
Mà ông cũng được vui lòng cách mang (mạng).
 
             

Phamngochien.com - 16:30 - 28/12/2020 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận