Ngày sau em là phượng (Nguyễn An Bình - Cần Thơ)

 

                                *Nhớ một mùa phượng tím 

Lại thêm mùa phượng tím

Theo người vừa qua đây

Hàng cây chợt thức giấc

Mang tuổi hồng thơm tay.

 

Ngày sau em là phượng

Xin tím hoài nhớ thương

Lá luôn xanh ngày mới

Bước theo em đến trường.

 

Người trôi theo con dốc

Trên đỉnh đèo mù sương

Tiếng chuông chiều thong thả

Ngân vang khắp nẻo đường.

 

Ngày sau em là phượng

Xin đừng bay về trời

Thảm hoa như xác bướm

Dấu chân buồn lẻ loi.

 

Em – một thời cô giáo

Yêu màu tím sân trường

Thắp bao mùa phượng nở

Ý lược nhớ lòng gương.

 

Ngày sau em là phượng

Hãy vui cùng thông reo

Gió dù xoay trăm hướng

Tình mãi còn trong veo.

 

Bóng chiều nghiêng dốc nắng

Vó ngựa giữa lưng đèo

Tím bao mùa hoa rụng

Biết ai còn trông theo?

8/3/2020


Phamngochien.com - 19:10 - 09/08/2020 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận