Ngày biết thương mùa hạ (Trần Hoan - Đồng Nai)

 

Ngày biết thương mùa hạ

Nắng nõn nà bên sông

Chị đang thì con gái

Thương em chưa lấy chồng

 

Ngày biết thương mùa hạ

Chim chiền hót líu lo

Chị tảo tần sớm tối

Lặn lội như thân cò

 

Ngày biết thương mùa hạ

Đồng xa lúa trổ bông

Trai làng nhiều người tán

Khép cửa chị phòng không

 

Ngày biết thương mùa hạ

Rồi chị cũng theo chồng

Về làm dâu xứ lạ

Bỏ mặc phòng trống không

 

Ngày biết thương mùa hạ

Nghe tin bên kia sông

Chồng chị không về nữa

Buồn thương giăng ngập lòng

 

Chị về nơi phòng cũ

Trồng lại mảnh vườn rau

Ngày ngày chăm hai cháu

Hạ xưa giờ tìm đâu?

 


Phamngochien.com - 16:33 - 21/08/2018 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận