Ngập ngừng mưa tháng chín (Lê Thanh Hùng - Bình Thuận)

 

Đêm

Lướt thướt

Cơn mưa dầm

Tháng chín

Đường mờ trơn

Sâu thẳm

Bước em về

Đôi quang gánh

Như ngập ngừng

Bịn rịn

Chuyện tình buồn

Buông

Thảng thốt

Ảo mê

 


Phamngochien.com - 17:55 - 07/10/2018 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận