Mùa hoa giấy (Nguyễn Minh Phúc - Kiên Giang)

.

hỡi người năm cũ về chưa

mùa hoa giấy rụng năm xưa đã tàn

còn đây là những úa vàng

mây che đầu núi mưa ngàn cuối sông

 

xưa em thả tóc bềnh bồng

chùm hoa giấy đỏ bến sông rực chiều

có người ngồi mộng buồn thiu

màu hoa chạm gió trông theo ngập ngừng

 

nhớ gì như nhớ người dưng

bến sông buổi ấy mưa xuân lần về

màu hoa dài ngút sông mê

đỏ tươi như vướng câu thề tơ vương

 

nhưng tình là cõi mù sương

người đi bỏ lại yêu đương bên trời

mùa hoa giấy buổi xa người

héo hon rụng đỏ tơi bời tháng năm

 

chiều nầy tôi lại về thăm

tìm màu hoa cũ ...

bâng khuâng khẽ buồn...

 

nguyễn minh phúc

 


Phamngochien.com - 17:41 - 28/03/2017 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận