Mùa hạ trôi xa (Tịnh Bình - Tây Ninh)


Ta về tìm lại dư âm cũ
Đường phượng bay đâu thấy người xưa
Trống tan trường mơ hồ quá đỗi
Mùa hạ ơi xin vọng chút âm thừa
*
Sao tiếc mãi một thời vụng dại
Áo học trò đàn bướm tinh khôi
Trang vở trắng hồn nhiên dòng mực tím
Lá thuộc bài... ngơ ngẩn nhớ đâu đâu...
*
Ta về tìm lại... xa xưa lắm...
Má lúm đồng tiền khóe môi duyên
Nghe sau vành nón lời thưa thốt
Tóc dài tha thướt nụ cười hiền
*
Ta về... chẳng thấy ta xưa nữa...
Khoảng trời thơ mộng tuổi hoa niên
Trách chi mùa hạ trôi xa lắc
Giọt mưa gầy ướt tiếng ve nghiêng...

TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)


Phamngochien.com - 12:34 - 05/08/2021 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận