Mùa giêng hai (Tịnh Bình - Tây Ninh)

 

Xuân chưa nỡ xa
Ngọt ngào hoa cải
Nắng vàng tươm mật
Dụ đàn ong bay

***

Ngẩn ngơ loài gió
Khắp chốn không nhà
Lang thang chẳng mỏi
Đi tìm hương hoa

***

Bay cao cánh én
Lượn vòng véo von
Cánh đồng cúi thấp
Hôn màu mạ non

***

Xuân khoe sắc thắm
Điệu đà ban mai
Vần thơ xuân nhú
Biếc cành giêng hai...

TỊNH BÌNH


Phamngochien.com - 15:36 - 18/03/2019 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận