Một thoáng sông nguồn (Đặng Quốc Hoàng - Kiên Giang)

Vốc vụm nước dòng quê

dầu dãi con sông chở mùa đi hun hút

kí ức bạc màu

loang lổ rạ rơm ...

 

Dặm dài đời sông

nông sâu

           một kiếp

                    lở bồi...

Ta về

vớt tuổi thơ trôi

bạc sờn vai áo

mồ côi phận mình...

 

Nằm nghe

một thoáng chông chênh

này hương cỏ mật

này thầm thì sông ru...

 


Phamngochien.com - 09:21 - 31/12/2015 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận