Một số hình ảnh bảo vệ luận văn thạc sĩ tháng 4 và 6 năm 2019

Trong tháng 4 và tháng 6 năm 2019, Hiền có tham gia một số hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ với tư cách thành viên hội đồng và người hướng dẫn. Sau đây là một số hình ảnh:

Trường Đại học Văn Hiến (tháng 4/2019):

 

Trường Đại học Sài Gòn (tháng 6 / 2019)

 


Phamngochien.com - 11:15 - 05/06/2019 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận