Mẹ (Phạm Thị Dung - SV ĐH Văn Hiến)

 

Muốn biết đau khổ ở đâu

Hãy nhìn nơi cuối mắt Mẹ hiền sẽ rõ

Bờ mi ấy không che nổi những cơn giông gió

Sóng dập, sóng vùi mây kéo mắt Mẹ từng cơn...

 

Mẹ của con ơi biết mấy tủi hờn

Mặt trời chênh chếch nghiêng nghiêng về phía Mẹ

Mẹ đứng đó!

Ngổn ngang chiều bão tố

Ngẩn ngơ đan những hi vọng tròn đầy...

 

Con của Mẹ hôm nay mòn mỏi dựng xây

Lạc mất tình yêu - mắt Mẹ hiền nơi ấy

Một tình yêu vẹn tròn mà con đâu có thấy

Mãi dõi theo con

Chan chứa... đong đầy

 

Gửi những người con từ khắp đó đây

Hãy ôm lấy Mẹ. Hãy lắng nghe lòng rạo rực

Sẽ thấy tim mình đang thổn thức

Cháy lên theo huyết lệ Mẹ tuôn trào...

 

                                                           Phạm Thị Dung


Phamngochien.com - 08:22 - 03/09/2011 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận