Máy đánh chữ cơ (truyện ngắn của Phạm Ngọc Hiền)

 

Chiếc máy đánh chữ mà tôi miêu tả trong bài


Phamngochien.com - 14:18 - 10/06/2016 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận