Mắt đước (Lê Hưng Tiến - Ninh Thuận)

Khối núi công việc đang chờ mưa to để càng lớn thêm nữa. Vì dạo này, Phan Rang nắng gắt gỏng nên khối núi ấy nóng nừng nực như con cá mực hậm hực tức tưởi. Chết trắng cả khối việc cho khuya về đổ đêm đêm vào sọt rác ngoài hiên mắt đướt. Ta lại lùa cả vù vụ con chữ, bắt chúng làm xiếc hoặc ảo thuật cho ta xem. Khổ một nổi là ta cũng phải học chúng về cách làm giả sự thật hoặc làm thật để giả, nhưng ta hổng làm được. Tính sao đây khi không mà vụ mùa đòng đỏng sắp tới, ta chưa kịp gặt hái thì công việc đã thành khối núi chưa có hạt hạt thiền nào để ta gieo lại đường chỉ tay của tấc đất rồi. Ta cần một cơn mưa. Cơn mưa lòng sẽ đổ bộ vào phía trong cơ thể đệm của ta. Có lẽ không xa đâu, tầm nhìn chỉ cách 20 hải lý nữa thôi...

 


Phamngochien.com - 15:35 - 14/04/2017 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận