Lục bát thu (Phan Thành Minh - Đà Lạt)

 

Sân thu rừng rực nắng vàng

Tóc chưa vào búi

Yêu càng thêm yêu

Chiều đi chiều tiễn chân chiều

Trăm năm dài tít những điều không đâu

 

Bổng trầm duyên nợ trước sau

Vô phương thị hiện tình lâu nghĩa bền

Tương tư bén lối trăng chìm

Tôi cô đơn giữa bao niềm tin em

 

Xa rồi môi má thân quen

Tóc chưa tròn nụ dám quên bao giờ

Chuông công phu đổ hững hờ

Tôi vô ngã đứng bên bờ vô phương

 

Chậm đi làm mỏi con đường

Không nhau thêm quạnh thêm buồn nợ duyên

Tình chờ nâng chén ngẫu nhiên

Yêu chưa hoá rượu ngả nghiêng chi mà


Phamngochien.com - 05:59 - 08/10/2020 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận