Lục bát tháng hai (Trầm Thiên Thu)

Mơn man gió mát tháng Hai

Giọt Xuân vương lại những ngày quê hương

Ánh trăng tỏa sáng yêu thương

Nhẹ nhàng lục bát vô thường êm ru

Hình như một chút tương tư

Còn vương đọng lại bên bờ trái tim

Ngày xưa đâu thể đi tìm

Dòng thời gian đã xa xăm quá rồi

Qua Giêng rồi tới tháng Hai

Bồi hồi ký ức chuyện ngày xưa xa...

.


Phamngochien.com - 08:25 - 05/02/2016 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận