Lỡ hẹn chị Hằng (Tịnh Bình - Tây Ninh)

 

Vằng vặc gương trăng đến hẹn
Gọi đàn con nít dung dăng
Chắc là Cuội quên lời nhắn
Thu nay lỡ hẹn chị Hằng
*
Chưa yên với bầy Covid
Khắp nơi đại dịch hoành hành
Chẳng thể mời trăng bát phố
Ông sao cá chép cũng đành
*
Trăng vén rèm mây thương quá
Dịu dàng khẽ thắp đầy sân
Đơn sơ bánh quà mâm cỗ
Tạm ấm lòng nhau nhé trăng...

TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)


Phamngochien.com - 12:32 - 17/09/2021 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận