Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ Văn học Việt Nam K16.1 - ĐH Sài Gòn

Trong ngày 7 / 7 / 2018, tại ĐH Sài Gòn, diễn ra lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ của học viên cao học Văn học Việt Nam khóa 16.1 Sau đây là một số hình ảnh của lễ bảo vệ:

Giảng viên và học viên chụp hình lưu niệm

Giảng viên của các trường: ĐH Sài Gòn, ĐH KHXH & NV, ĐHSP TP.HCM, ĐH TDM... Chia làm hai cụm hội đồng

 Toàn cảnh lễ bảo vệ

Học viên trình bày tóm tắt luận văn

Giảng viên hướng dẫn phát biểu

Nhà thơ Đông Hà từ Huế cũng vào Sài Gòn dự lễ bảo vệ luận văn nghiên cứu tác phẩm của mình

Ba học viên do Hiền hướng dẫn


Phamngochien.com - 07:54 - 08/07/2018 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận