Khúc đồng dao một ngày mưa đổ (Nguyễn An Bình - Cần Thơ)

 

Ta về đây đón một ngày mưa đổ

Bên vũng trâu đầm chân đất rong chơi

Sáo diều từng ru ta vào giấc ngủ

Mùi bùn không bao giờ cũ em ơi.

 

Em còn nhớ bài đồng dao trẻ nhỏ

Hát nghêu ngao ghẹo ai bước theo chồng

“Trời mưa lâm râm, cây trâm có trái…”

Đâu biết xuân thì vừa mới qua sông.

 

Con thuyền nhỏ trôi một ngày sóng lón

Đâu đưa người về qua mấy ngả sông

Váng phèn nặng in trên từng thớ đất

Tóc cháy khô sao rơm rạ vẫn nồng.

 

Cánh vạc cánh cò ngày xưa đâu nhỉ

Ngọn khói đốt đồng còn đậm tình quê

Bông bần trắng rụng bay bao mùa nắng

Chút buồn vui nào đợi con nước về.

 

Ta về đây cũng một ngày mưa đổ

Tìm khúc đồng dao hát tặng cho người

Mùa trăng cũ chắc không còn ai nhớ

Mưa nắng quê người như lá vàng rơi.

9/9/2020

 


Phamngochien.com - 12:21 - 26/01/2021 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận