Họa hình cao nguyên (Nguyễn Huy Lộc - Đắc Lắc)


tượng gỗ trên đồi cao
hát
bài ca chim Phí
về cội nguồn
mỏi cánh xa bay
triền dốc gió
buông chùng
nhánh lan rừng như rơi vào vực thẳm
trước ô cửa nhà dài
vẳng
câu hát ay-ray
tiếng chiêng ngân xa
gọi
mùa vàng lạc điệu
đóa Pơ -lang
dấu sắc đỏ cuối mùa
hạt nếp trắng lưng nương
ngả vào lòng sông mẹ
cánh nỏ căng tròn vẽ nửa vành trăng
chim Phí bay về đâu?
chở trên vai màu đất đỏ
gió mênh mang ru nắng trên đồi
dưới bóng kơ-nia
chàng Đam San mỏi gối
gục dưới chân ngày
tay với mặt trời qua


Phamngochien.com - 07:54 - 16/12/2014 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận