Hạt lúa của mẹ (Văn Tín - Hà Nội)

                      

Mẹ phơi hạt lúa vàng sân

Khô trăm hạt mẩy, héo ngàn hạt non

Giọt mồ hôi mặn lăn tròn

Rơi ngang hạt lúa gãy giòn làm đôi

 

Tháng Năm nắng chói mắt người

Lúa tươi mẹ đội giữa trời ban trưa

Sân nhà bóng nắng đong đưa

Mẹ đang chang những thiếu thừa sớm hôm

 

Con bưng một bát rẻo thơm

Chắt chiu trái ngọt mẹ đơm thật đầy

Nuôi con khọm tấm lưng gầy

Đôi quang mẹ gánh bấy chầy bão giông

 

Mỗi mùa cây lúa trổ bông

Là trong lòng mẹ gió đông phất cờ

Đi qua năm tháng dại khờ

Lúa chiêm mẹ giã vẫn chờ đợi con.

 


Phamngochien.com - 20:07 - 07/12/2020 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận