Gọi... (Dung Thị Vân)


Gọi tên dốc gió
Nghe hương trả lời
Gọi thềm nắng đổ
Nghe thầm mưa rơi

Gọi miền thơ bé
Nắng mưa đến ngồi
Gọi nhầm mai mốt
Tuổi về mồ côi

Mưa hay nước mắt
Nắng hay tiếng cười
Không ai thưa cả
Tôi ngồi gọi tôi !

 

                          DUNG THỊ VÂN (TP.HCM)

 

.


Phamngochien.com - 20:38 - 28/10/2012 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận