Gỡ chút buồn tháng 6 (Khét - Cà Mau)

gỡ một chút buồn thôi em
gieo lên miền biếc cho chòng chành nhau 
gió Cà Mau vẫn thổi về phía biển 
gió gã khờ lại thổi phía không em
em chở mùa hè ngang qua tôi, còn bâng khuâng hạt mưa ngoài cửa lớp 
còn dìu dặt mắt môi miền phượng đỏ 
nghiêng vai nhau đong hết tháng 6 gầy 
em chở mùa buồn ngang qua lớp 
lấp liếm chút nũng nịu nữa đi, gây cho nhau ít bồi hồi áo trắng 
thuở thiếu thời chỉ thiếu lá diêu bông. 
gỡ đi em chút buồn trên tóc nhau, em ơi em sầu còn vương vãi quá 
ta dư thừa giấu bàn tay vào cỏ
bứt nhàu đời lót tiếng guốc em đi. 
                                                                      Khét


Phamngochien.com - 06:09 - 18/06/2018 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận