Giới thiệu "Truyện truyền kỳ Việt Nam: đặc điểm hình thái -văn hóa & lịch sử"

Giới thiệu "Truyện truyền kỳ Việt Nam: đặc điểm hình thái - văn hóa & lịch sử"
của Nguyễn Phong Nam

PGS Nguyễn Phong Nam (ĐHSP Đà Nẵng) vừa ra mắt chuyên luận: "Truyện truyền kỳ Việt Nam: đặc điểm hình thái - văn hóa & lịch sử" (NXB Văn học, 2015). Đây là công trình nguyên cứu chuyên sâu và có quy mô lớn về truyện truyền kỳ trong văn học Việt Nam. Công trình này khảo sát truyện truyền kỳ trên nhiều mặt: nhận diện thể loại, phương thức hình thành, nhân vật, yếu tố kỳ ảo và nghệ thuật truyện... Đặc biệt, tác giả còn thống kê trên 100 truyện truyền kỳ và có kèm với một số đoạn văn chữ Hán để đối chiếu. Đây là công trình rất bổ ích cho giới nghiên cứu và giảng dạy văn học trung đại Việt Nam.

 


Phamngochien.com - 07:53 - 15/05/2016 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận