Giới thiệu tác phẩm mới tháng 10 / 2021


Trong 5 tháng covid vừa qua, Hiền đã nhận được nhiều sách tặng của các nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong và ngoài nước. Xin chúc mừng các bạn hữu và giới thiệu cùng bạn đọc

Đình và làng Bình Thủy, chuyên luận của Vĩnh Thông (An Giang)

Nơi cuối dòng sông - tập truyện ngắn của Đặng Hoàng Thám (Cần Thơ)

Hoa sứ nở trái mùa - tập truyện ngắn của Nguyễn Đại Duẫn (Quảng Bình)

Nguyễn Ngọc Thiện, văn và đời - tiểu luận phê bình của nhiều tác giả

Chưa chi đã hết đời - Tập thơ của Hùng Nguyễn (Mỹ)

Gã làm thơ thời nhôm nhựa - Tập thơ của Hùng Nguyễn (Mỹ)

 

Hùng Nguyễn - (vào lúc: 23:10 - 10-26-2021)
Cám ơn đã giới thiệu sách.

Phamngochien.com - 11:00 - 26/10/2021 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận