Giới thiệu sách Văn học từ những góc nhìn

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập Viện Văn học (1953 - 2018), các thế hệ nghiên cứu sinh của Viện đã tập hợp các bài viết tiêu biểu của mình để in thành tập sách: "Văn học từ những góc nhìn". Sách được NXB Đại học Quốc gia Hà Nội cấp giấy phép ấn hành năm 2018, dày 620 trang. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

 


Phamngochien.com - 16:53 - 29/12/2018 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận