Giới thiệu sách "Tiếp cận tác phẩm văn chương từ góc độ Thi pháp học" (Phạm Ngọc Hiền)

 

Xin giới thiệu cuốn sách thứ 3 của Phạm Ngọc Hiền xuất bản trong năm 2018: "Tiếp cận tác phẩm văn chương từ góc độ Thi pháp học" (tài liệu tham khảo dành cho giáo viên và sinh viên Ngữ văn) (NXB Tổng hợp, 2018). Sau đây là một số hình ảnh của cuốn sách:

 

 

 

 Sách được bán trên mạng:

Tiki.vn: https://tiki.vn/tiep-can-tac-pham-van-chuong-tu-goc-do-thi-phap-hoc-p5828979.html

Fahasa.com: https://www.fahasa.com/tiep-can-tac-pham-van-chuong-tu-goc-do-thi-phap-hoc.html

Lazada: https://www.lazada.vn/products/tiep-can-tac-pham-van-chuong-tu-goc-do-thi-phap-hoc

Vinabook.com: https://www.vinabook.com/tiep-can-tac-pham-van-chuong-tu-goc-do-thi-phap-hoc-p84857.html

Nhà sách Phương Nam: http://nhasachphuongnam.com/tiep-can-tac-pham-van-chuong-tu-goc-do-thi-phap-hoc-p106994.html

Nhà sách Nhân văn: https://nhanvan.vn/tiep-can-tac-pham-van-chuong-tu-goc-do-thi-phap-hoc.html

Nhà xuất bản Tổng hợp: https://nxbhcm.com.vn/2/tiep-can-tac-pham-van-chuong-tu-goc-do-thi-phap-hoc-tai-lieu-tham-khao-dung-trong-nha-truong-3704

Đọc sách Ebook: https://sachweb.com/sach-van-hoa-xa-hoi-m10/sach-tiep-can-tac-pham-van-chuong-tu-goc-do-thi-phap-hoc-tai-lieu-tham-khao-dung-trong-nha-truong--dt2806.html

 Sách liên quan: Thi pháp học (Phạm Ngọc Hiền)

 


Phamngochien.com - 21:22 - 06/12/2018 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận