Giới thiệu sách "Cơ sở lý luận về điện ảnh thơ" của Lê Đình Tiến

Tên sách: Cơ sở Lý luận về điện ảnh thơ
Tác giả: Lê Đình Tiến
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2016

Điện ảnh ra đời năm 1895 và anh em nhà Lumiere được coi là người khai sinh ra điện ảnh với những bộ phim như: Đoàn tàu vào ga; Người tưới vườn bị tưới. Sau đó với lòng say mê nghệ thuật và sự phát triển của khoa học kĩ thuật hàng loạt các tác phẩm khác ra đời đánh dấu tên tuổi của rất nhiều nghệ sĩ như: Devid W.Grifith; Saclo Saplin; Ernst Lubitsch; Xergey M.Eizentein; Vxevolod I.Pudopkin... Quá trình ra đời và phát triển của điện ảnh được đánh dấu bởi sự xuất hiện của các trường phái điện ảnh, mỗi trường phái lại có cách thể hiện nghệ thuật riêng và mang đậm phong cách của nền điện ảnh nước đó, chúng ta có thể nhắc đến: Chủ nghĩa biểu hiện Đức; Chủ nghĩa ấn tượng; Chủ nghĩa hiện thực Thơ mộng và Chủ nghĩa siêu thực Pháp; Điện ảnh trí tuệ...
Song song với sự phát triển về số lượng phim, các nhà điện ảnh đã dần hoàn thiện chất lượng nghệ thuật điện ảnh, một trong những phong cách sáng tác trong thời kì đầu của điện ảnh là phong cách thơ. Sự phát triển của điện ảnh thơ thực chất là làm phong phú thêm cách thể hiện của điện ảnh. Chất thơ hiện diện trong các yếu tố của tác phẩm. Sự xuất hiện của chất thơ trong điện ảnh không chỉ có ở các nước như Pháp; Nga; Trung Quốc; Iran; Hàn Quốc hay Việt Nam. Mà phạm vi của chất thơ là rất lớn. Bản chất của chất thơ trong điện ảnh là giống nhau nhưng tùy vào sự sáng tạo của người nghệ sĩ mà chất thơ được biểu hiện nhiều hay ít trong phim.
Cuốn sách Cơ sở lý luận về điện ảnh thơ là một công trình nghiên cứu mang tính lý luận và thực tiễn về điện ảnh thơ. Thông qua việc khảo sát nghiên cứu một số bộ phim truyện làm theo phong cách thơ hoặc có những biểu hiện của chất thơ trong điện ảnh Pháp; Nga; Trung Quốc; Hàn Quốc; Iran và Việt Nam, tác giả Lê Đình Tiến đã đưa ra những cơ sở lý luận chung nhằm xác định khái niệm về Chất thơ và Chất thơ trong tác phẩm điện ảnh. Xác định những tiêu chí cụ thể để hình thành nên một bộ phim theo phong cách thơ. Đồng thời tác giả nêu lên vai trò của Chất thơ trong việc góp phần tạo nên một bộ phim hay và giàu cảm xúc.
Xin giới thiệu với bạn đọc cuốn sách này !

- Ly Nguyên -

 


Phamngochien.com - 19:59 - 01/03/2016 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận