Cuộc thi truyện ngắn viết về phụ nữ "Một nửa làm đầy thế giới"

Nhà xuất bản Văn hóa - văn nghệ TP.HCM đang phát động cuộc thi truyện ngắn viết về phụ nữ "Một nửa làm đầy thế giới". Trong đó, có truyện ngắn Người mẹ đơn thân của Phạm Ngọc Hiền. Truyện vừa được chọn đăng trên facebook của Ban Tổ chức. Mời các bạn vào xem, share và bấm like ủng hộ cho tác giả. Xin cảm ơn các bạn.

https://www.facebook.com/truyenngannxbvhvn/posts/508872389604329?__xts__[0]=68.ARCVIjkSh-Xv2NWZ0UnHSUiV5Vd47K5n08k_NAE1Qrva-3jY34pFCxBpxjGOfUDOsSGvjPxm_-EPPeXNyCDJ-y1Se5cjS6Y55gX3FtZxJUPpTemu52HpoLpDeXLy0RQzqaYn94c9awmzsuHtainndr316elDbUTxcaBa5Czu9EduT2wp6gOfrNE2MhJjR5KRynp9pu2p7ZgkBi2UypVeqQEmvL9vamoMTBAMLX57H1yeer86wxHXRrQ8ZolaAoKdzS-Xa8SxrOxjLEVtSLhksB3ByCuwE89k-ozufxe8MmH17ugEEtyCYbOLlYH1BclAB27tsecc5FianBiv-qpA48C3&__tn__=K-R


Phamngochien.com - 15:20 - 11/01/2019 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận