cứ chảy sông ơi (nguyễn minh phúc - Kiên Giang)

 

dặt dìu con nước không trôi

sông ơi gửi chút buồn tôi chạnh lòng

mưa từ núi chảy về sông

mà sao tôi đứng cuối dòng đợi mưa

 

mùa nầy lá trổ vàng chưa

gió còn thổi lạnh bến xưa những chiều

mà ngươi còn đứng trông theo

bóng ai chìm dưới dốc đèo mưa qua

 

thôi như lỡ chuyến đợi phà

tôi ngồi vớt những chiều xa cuối trời

cõi tình một thuở chơi vơi

bàn tay thôi đã buông rời bàn tay

 

chảy đi sông những đời sau

vẫn còn sóng vỗ bên cầu nghìn năm

mùa trăng xưa chẳng kịp rằm

nghe buồn chăn chiếu tôi nằm nhớ ai...

 

 


Phamngochien.com - 10:34 - 17/07/2018 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận