Có một đêm trăng (Lê Thanh Hùng - Bình Thuận)

 

Trăng gấp khúc theo mây gấp khúc

Bồng bềnh trôi, đổ bóng hiên thưa

Em bối rối, góc mờ nhẫn nhục

Vẹo xiêu trong cái nhìn đẩy đưa

                      *

Trăng trúc trắc hay em trúc trắc?

Ngồi đăm chiêu, mỏng dánh bên thềm

Thời gian đọng không gian ngưng bặt

Tiếng rì rầm, mầm cỏ bật lên

                     *

Trăng ngúng nguẩy, trắng vườn dát bạc

Vội vàng giăng hờ hững kiêu sa

Lay động gió, bóng trăng vỡ nát

Theo dấu người nhơ nhẩn trượt qua

                    *

Trên đường vắng, theo đêm mờ tỏ

Thẩn thờ treo, xét nét chi li,

Bung kỷ niệm, nỗi niềm dúm dó

Cứ trào dâng lần lựa vân vi

                    *

Đâu lời hẹn mùa trăng năm cũ

Ngỡ ngàng chưa, còn đó tình si

Bao nhiêu năm tưởng chừng an trú

Cũng tại vầng trăng vướng bận gì ...

Lê Thanh Hùng

  


Phamngochien.com - 20:11 - 06/04/2020 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận