Chùm thơ viết cho thiếu nhi của Phan Thanh Tâm (Cà Mau)

 

Tiếng gà

 

Tiếng gà gọi cha

Sớm ra ngoài đồng

Tiếng gà gọi mẹ

Nhóm bếp lửa hồng

Tiếng gà gọi em

Mau mau đi học.

 

Mẹ

 

Mẹ là buồng chuối

Mẹ là vầng trăng

Mẹ là ánh nắng pha lê

Mẹ là khúc hát hương quê

Mẹ là dòng suối êm trôi giữa trời.

 

Tặng Mẹ

 

Bông hồng đỏ thắm

Con trồng trong tim

Vun tưới ngày đêm

Dành riêng tặng mẹ.

 

Đèn trăng

 

Ông mặt trời cọ quậy

Ngáp dài gió thổi lên

Vun vai lửa bừng thức

Cho vạn vật sống bền

Trời chiều cất ngọn lửa

Cho vạn vật nghỉ ngơi

Mẹ ai còn lo bữa

Trời thắp cho đèn trăng.

 

Em học

 

Em học chữ a…

Học mẹ học cha

Học anh học chị

Học điều cấm kị

Lấy tốt không thôi

Cái xấu bỏ rơi

Thành người tốt bụng.

 

Tập làm cô giáo

 

Tập làm cô giáo

Cầm thước trên tay

Đi lại khoan thai

Nói năng nhỏ nhẹ

Em nào đòi mẹ

Cô lại phải thay

Em nào làm sai

Cô đây nhắc nhở.

 

Phép tính sai

 

Cha một, mẹ một

Cộng lại thành hai

Phép tính bị sai

Thành ba mới phải

Không tin tính lại

Mẹ quên con mình

Chung một gia đình

Nằm trong bụng mẹ.


Phamngochien.com - 08:16 - 21/10/2018 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận