Chùm thơ Thương lại ngày xưa của Phan Thành Minh (Đà Lạt)

 

Về thương lại chỗ ta xưa 


Ta về lại chỗ ta xưa

Tháng 5 phượng đã đơm mùa lên cây

Ve đi bịn rịn hạ gầy

Mắt chưa tiễn nắng đã đầy hoàng hôn


Sông quê mẹ giặt cánh buồm

Thuyền trăng mắc cạn trên vòm tre thưa

Quay trâu khép lại đường bừa

Về đâu hỡi lúa áo chưa ngậm đòng


Lũ càn qua ngõ thu đông

Sân quê rơm rạ ngửa lòng trêu ngươi

Rách vai dầu dãi đem phơi

Rơm còn đợi lửa bếp ơi…chưa chiều


Ta về lại chỗ ta yêu

Gánh xưa chừng vẫn còn nhiều long đong

Đường xưa như cũng hẹp lòng

Đi về trăm ngả vẫn không ngả dừng

 

Về thương mưa nắng quê nghèo


Mẹ ơi

Đất nước đã hồng

Đã xinh đã thoát khỏi vòng trầm luân

Cái cày thôi trước nông dân

Cái yêu thôi phải vướng chân cái nghèo


Hương quê thắm thiết ngọt ngào

Rằm trăng ngời sáng xua mù mịt đêm

Xinh em

Yêu khướt môi mềm

Tại nhân mưu sự mà êm ấm thành


Mẹ ơi

Đồng đã ngát xanh

Lúa như chửa buộm mà anh hoa mùa 

Vì đời đội cả nắng mưa

Về thương dầu dãi sớm trưa quê nghèo

 

Ơn


Chiều đi chiều sắp xa chiều

Gánh về gánh cả những điều nhỏ to

Xinh em tối nghĩa câu hò 

Chẳng toan ngữ điệu chẳng lo âm vần 


Cuốc cày đang buổi thoát thân

Chẳng chân tay lấm vẫn hân hoan lòng

Thay trâu máy chạy đầy đồng

Hoá màu cả những gì không có màu


Ơn Người thay cuộc bể dâu

Ơn anh cuốc bẫm cày sâu giữ lề

Ơn em còn lúa còn quê

Còn tôi có lối để về với yêu


Phan Thành MinhPhamngochien.com - 12:27 - 08/04/2021 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận