Chùm thơ Long lanh tình xuân (Nguyễn Nguyên Phượng)

.

1.  CAFÉ ĐÔNG HỒ CUỐI NĂM ĐỢI BẠN

 Gởi Hà, Sơn, Khiêm

Về đến quê nhà chưa gặp bạn

Giọt cuối năm tàn Đông Hồ xanh

Nghe nỗi niềm xưa lên sóng sánh

Cạn cốc thời gian buồn để dành...

 

2. NHỚ THỜI TÌNH PHỚT   

Tạt bạt chiều

ùa tôi

mùa cũ

Vẫn nõn tơ

quán cóc bay ngời

Tình em phớt

ngồi đồng trà nhạt

Lá me chao chát

chết mê đời...

 

3. SINH NHẬT TÔI MƯỜI MỘT

Qua bến sáu mươi, lãng bước

Cây đời bạc áo nhân gian

Tóc phai mấy dòng chảy xiết

Hiên chiều chim khách kêu khan.

 

4. THƠ TRÊN NÚI CHỨA CHAN

Thả thơ

nhành lan đất

tím mơ vạt chiều

Em

từ vô lượng

rượu chưa giọt

đã mềm nỗi yêu!

 

Cuối Chạp 2013

NGUYỄN NGUYÊN PHƯỢNG

.


Phamngochien.com - 10:16 - 08/02/2014 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận