Chùm thơ Haiku "Nhớ về Hà Nội" của Vũ Tam Huề

 

1

Mắt buồn

hoa sưa rụng trắng

bóng xuân qua

 

2

Sấu đổ sang hè

im nghe

 mùa thay áo mới

 

3

Phiêu du

dừng bước hồ thu

cô em mắt biếc

 

4

Em hát ả đào

đêm đông phố cổ

lao xao tiếng lòng

 

.


Phamngochien.com - 10:14 - 05/11/2012 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận