Chùm thơ Haiku nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương (Vũ Tam Huề)

 
1. Lạc Long Quân - Âu Cơ
    tình đẹp như thơ
    trăm con chung một bọc
 
2. Mẹ Tiên - Cha Rồng
    xuống biển lên rừng
    chia con mở cõi
 
3. Mẹ Âu Cơ
    cùng con vượt non
    đá mòn sông cạn
 
4. Cha Lạc Long Quân
    biển Đông một dải
    thuần phục kình ngư
 
5. Ngọn lửa bập bùng
    âm vang trống đồng
    vua Hùng dựng nước
 
6. Tiếng gà gáy vang
    rộn rã Văn Lang
    bình minh đất mẹ
 
7. Phá tan giặc Ân
    thánh Gióng lừng danh
    con Hồng cháu Lạc
 
8. Bánh chưng - bánh dầy
    vần xoay trời đất
    hội xuân quê hương
 
9. Sóng gió biển Đông
    tiếng trống đồng
    gọi bầy chim Lạc
 
10. Nhang trầm thơm ngát
     Bạch Hạc - Phong Châu
     hồn thiêng sông núi
 
Phương Trung - Vũ Tam Huề
 

Phamngochien.com - 12:12 - 20/04/2021 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận