Chùm thơ hai kư của sinh viên trường Đại học Sài Gòn

.

Đặng Trần Hoàng Thông (Lớp DVA 1141)

Hoa phượng rơi đỏ trời

Mưa dìu hoa ở lại

Áo trắng đã đi xa

 

Lê Duy Nhã (Lớp DVA1151)

Sen tàn

Ao đã lạnh

Trời trong trong mắt em

 

Chu Thị Mai (Lớp DVA 1141)

Mưa bay

Tôi ngồi đây

Sóng xô bờ

 

Nguyễn Thanh Đạo (Lớp DVA 1121)

Biển độc

Cá chết trôi

Người than khóc

 

Nguyễn Hoàng Khang (Lớp DVA 1151)

Trái khế chua

Đánh đu trước cổng chùa

Đạo tại tâm


Phamngochien.com - 09:49 - 04/06/2016 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận