Chùm thơ của Nguyễn Thanh Huy (Khánh Hòa)


Bài 1: CUỐI THU

Tháng chín ngày cuối thu

Hơi sương đang còn lạnh

Mưa buồn nghe rả rích

Một mình trong tiếng rơi. 

***

Bài 2: TÀN THU

Một chút thu còn lại

Hoa cúc cũng phai màu

Lá kia đà sầu uá

Chi diệp chẳng li nhau.

***

Bài 3: GIỌT ĐÔNG

Giao mùa mưa ẩm ướt

Xác xơ khóm giậu đông

Long lanh vài giọt đọng

Như sợ hoá hư không ?

 

NGUYỄN THANH HUY

 


Phamngochien.com - 12:57 - 17/10/2022 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận