Chùm thơ 4 câu viết cho thiếu nhi của Phan Thanh Tâm (Cà Mau)

.

Tình con

Trăng gầy soi bóng mẹ

Sương đêm ngăn lối về

Gió níu chân mẹ lại

Tình con dẫn mẹ đi. 

 

Mẹ

Mẹ là buồng chuối

Mẹ là buồng cau

Lòng con muốn nói

Mẹ là trời cao.

 

Con tập nói

Tiếng con đớt đát

Gọi mẹ gọi cha

Nghe như chim vẹc

Kêu ở sau hè.

 

Mặt trời - Mặt trăng

Hai đầu mẹ gánh

Mặt trời mặt trăng

Sáng đi dưới nắng

Đêm về dưới trăng.

 

Vầng trăng

Bóng đêm là trứng

Nở ra tiền vàng

Lấy tay em hứng

Nào ngờ ánh trăng.

 

Cha mẹ

Mẹ là ánh trăng

Cha là mặt trời

Đi giữa cuộc đời

Ngày đêm đều có.

 

Phan Thanh Tâm


Phamngochien.com - 08:41 - 30/07/2018 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận