Chớm lạnh đông về (Tịnh Bình - Tây Ninh)

 

Chợt nghe chớm lạnh đông về
Gió run run lời ngọn bấc
Mắt lá niềm chi se thắt
Đỏ hoe cố níu cành gầy

***

Chợt nghe vàng rơi phiến nắng
Mơ hồ khe cửa gọi đông
Tách trà đôi làn khói mỏng
Bốc hơi nỗi nhớ nồng nàn

***

Chợt nghe từ trong sâu thẳm
Gió rung lạc giấc mơ rời
Lòng thôi không chờ không đợi
Rụng làn hương cũ chưa tan...

***

Khăn len choàng lên ngày lạnh
Gọi về chút ấm lòng ta
Vệt buồn dăm ba phiến lá
Rơi ngang ô cửa thu tàn...


Phamngochien.com - 16:07 - 30/11/2018 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận