Chiều (Phan Thành Minh - Đà Lạt)


Chiều buông lẽo đẽo trâu về

Gánh chiều gánh cả con đê cuối ngày

Cái cò quắp nắng lên cây

Vui bên bếp ấm

Chiều say sưa chiều


Gió lên bay thoả cánh diều

Mẹ ơi con chữ chưa yêu đất này

Cái roi vẫn ở nhà thầy

Điểm mười vẫn đợi

Đò đầy chưa qua


Sông là mẹ của câu thơ

Vừa đưa vừa đón vừa chờ vừa trông

Thác ghềnh khe vực sâu nông

Mù khơi bờ bến vẫn mong bến bờ


Eo thon kĩu kịt chiều về

Dẫu xa vời vợi vẫn quê trong lòng

Trăm làng chung một nhánh sông

Trăm yêu thương vẫn trong vòng tay quê

 


Phamngochien.com - 11:58 - 26/11/2021 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận