Chiều cổ (Trần Đức Tín - Cà Mau)

Ra đi một chuyến lãng du

Nghe trong sương khói giọt thu rụng dần

Lá tàn, lá rớt cuối sân

Chiều tàn, chiều rớt... bâng khuâng mắt nàng

Hụt hơi mấy bận nhân gian

Vầng trăng ai nhuốm úa vàng bãi sông?

Em còn chờ đợi tôi không?

Hay hồng đôi má sang sông theo người?

Thôi đừng, nhịp phách buông lơi

Chiêu Quân lên ngựa... mưa rơi Hán thành

Sở Vương mài kiếm trăng thanh

Cạn thêm ly nữa... biệt nàng Ngu Cơ !

Thôi em! Đừng dỗi giấc mơ

Mấy ai đến chốn Ngũ Hồ được đâu?

Em đừng buông nữa nhịp sầu

Ngọc Hoàng thắt cổ bên lầu chiều nay!

Đừng rót thêm nữa đã say

Bên em, ta đốt cả ngai Hoàng Thành!

Sông Đốc, 06/09/2015.


Phamngochien.com - 05:33 - 08/09/2015 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận