Phân loại Bài của Phạm Ngọc Hiền

Mỗi lần xuất quân, Lưu Bị kêu gọi: Hỡi tướng sĩ, chúng ta phải giải phóng nhân dân trung nguyên thoát khỏi ách thống trị của nhà Ngụy. Lúc đó, Tào Tháo cũng kêu gọi: Hỡi tướng sĩ, chúng ta phải hết lòng chiến đấu chống quân xâm lược để bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc. Dân nước Ngô nghe vậy thắc mắc: biết tin vào ai đây ? (PNH)

Phân loại bài viết
Bài được đọc nhiều
Bài liên quan Phạm Ngọc Hiền
Tìm kiếm
Lượt truy cập
Đang online: 15
Hôm nay: 1715
Hôm qua: 2072
Tổng cộng: 18707900