Cảm nhận về thơ Tô Thùy Yên (Phạm Ngọc Hiền)

 

Tô Thùy Yên là một trong những nhà thơ lớn của miền nam trước 1975. Ông vừa qua đời ngày 21/5/2019 tại Mỹ. Nhân dịp này, tôi xin giới thiệu vài cảm nhận của tôi về thơ của ông. Đoạn văn được trích từ sách Thi pháp học.

 

Thông tin về sách: https://www.fahasa.com/thi-phap-hoc-238193.html


Phamngochien.com - 19:31 - 23/05/2019 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận