Cảm hứng sử ca trong trường ca Bước gió truyền kỳ (Phạm Ngọc Hiền)

Mời xem nội dung đầy đủ trên trang web của Hội Nhà văn TP.HCM

.


Phamngochien.com - 05:44 - 16/04/2016 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận